APK publieke gebouwen

Periodieke keuring constructieve veiligheid  op korte termijn wettelijk verplicht

Recente incidenten, waarbij delen van het AZ-stadion in Alkmaar en het NEC-stadion De Goffert in Nijmegen zijn ingestort, hebben ertoe geleid dat het begin 2023 wettelijk verplicht wordt een periodieke keuring van de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen te verrichten. 

De periodieke keuring dient door een onafhankelijke en deskundige partij te worden uitgevoerd en wordt verplicht voor grote publieke gebouwen zoals stadions, schoolgebouwen, theaters, concerthallen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, zwembaden, stationshallen en hoge gebouwen  (>70 meter) waarvan de constructies in gevolgklasse 3 (CC3) vallen. Ofwel, gebouwen waarbij de gevolgen van bezwijken van de constructie groot zijn in termen van economische, sociale en/of letselschade.

Een volledig advies om te voldoen aan de wettelijke vereisten

De wettelijk verplichte periodieke keuring van de constructieve veiligheid van publieke gebouwen wordt begin 2023 vastgelegd in een wijziging van het Besluit Bouwwerk Leefomgeving (Bbl) en de verdere uitwerking in de Omgevingsregeling (Or) met daarin onder andere de wijze waarop de periodieke beoordeling moet worden uitgevoerd. Deze wijze is recent door een werkgroep van het NEN inhoudelijk uitgewerkt in een NTA (Nederlandse Technische Afspraak). Iv-Groep is als lid van de werkgroep nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze NTA.

Assetmanagement van grote gebouwen is een complexe opgave waar veel bij komt kijken. Naast techniek spelen budgetten en stakeholders een belangrijke rol. Hoe geef je hier als beheerder of eigenaar van grote publieke gebouwen invulling aan? Hoe breng je de constructieve veiligheid van het gebouw in kaart? Welke eventuele maatregelen moeten wanneer worden uitgevoerd om de constructieve veiligheid te kunnen waarborgen? En hoe beheers je de risico’s en kosten?

Met jarenlange ervaring en zeer specialistische kennis van inspecties, risicoanalyse, ontwerpen én de instandhouding van (complexe) constructies en installaties adviseert Iv-Groep over de volle breedte. Iv-Groep helpt enerzijds middels inspecties en sterkteberekeningen de constructieve veiligheid en risico’s inzichtelijk te maken, en geeft anderzijds met een integraal meerjarig onderhoudsplan en technisch dossier conform wetgeving concrete handvatten voor het waarborgen van de constructieve veiligheid en het duurzaam beheersen van de risico’s en kosten. 

Al sinds 1949 gespecialiseerd in complexe constructies

Iv-Groep is al sinds 1949 vergaand gespecialiseerd in het ontwerpen van alle denkbare soorten (stalen en betonnen) constructies. Van kleine tot grote en enorm complexe constructies, van statische tot beweegbare constructies, van alledaagse constructies tot bijzondere specials zoals het London Eye en de sluisdeuren van het Panamakanaal. Ook heeft Iv-Groep diepgaande kennis op het gebied van risicoanalyse, assetmanagement en inspecties. Hierdoor kunnen wij vraagstukken integraal benaderen en beheerders van constructies met een hoog risicoprofiel voorzien van volledige adviezen.  Aspecten die Iv-Groep daarin meeneemt zijn onder andere:

- Normenkennis (achtergrond en inhoud)
- Kennis van mechanica
- Ontwerpaspecten
- Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en (systeem)veiligheid (RAMS)
- Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)
- Instandhoudingsadvies
- Samenstellen van vereiste technische dossiers 
- Inspecties
- Kosten en planning
- Fabricage en (de)montage
- Mogelijkheden voor herstel- en werkvoorbereiding

DREAM: onze methode voor optimaal & voorspelbaar beheer en onderhoud 

Om het advies van beheer en onderhoud van grote publieksgebouwen zo (kosten)efficiënt en georganiseerd mogelijk te kunnen uitvoeren heeft Iv de DREAM-methode ontwikkeld. DREAM staat voor Datagedreven Risicogestuurd Enterprise Asset Management. In een notendop; DREAM is een meetmethode die kennis van het faalgedrag van constructies, inspectieresultaten, risicoanalyse en instandhoudingsadvies slim combineert. 
Wil jij meer weten over het in kaart brengen van de constructieve veiligheid van grote publieksgebouwen? Arno gaat hier graag over met je in gesprek. Stuur Arno een mail of bel 0883984874.